Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Naplněním zákona je láska."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Archív ohlášek farnosti

Neděle 14. června 2020

Dnes je 11. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i organizaci letošní Noci kostelů.

Oznamujeme:

Mše svatá na Kudlově bude tento čtvrtek 19. 6. v 19:00.

Farní knihovna opět funguje, můžete si zapůjčit knihy na prázdniny a vrátit půjčené.

Zapisování intencí na další čtvrtletí (červenec–září) si stále můžete zapisovat v úřední hodiny ve farní kanceláři.

Přihlášky do výuky náboženství si můžete vyzvednout v sakristii nebo jsou ke stažení na webu, odevzdávejte prosím na faru do konce června.

Přihlášky k biřmování, které plánujeme v dalším roce, jsou k vyzvednutí v sakristii či ke stažení na webu. Odevzdávejte prosím na faru do konce června.

Postní pokladničky – můžete ode dneška odevzdávat v kostele.

Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v kanceláři. Podrobnější informace naleznete na vývěskách a na webu. Zájemci se mohou hlásit písemně do 26. 6. 2020 na faře.

Klub maminek zve všechny maminky s dětmi v úterý 16. června na společný výlet do Zoo. Sejdeme se v 9:00 u hlavní brány. Těší se na vás Bětka Volfová.

Benefiční koncert Pavla Šporcla na podporu zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče se uskuteční v sobotu 27. 6. ve 20:00 v našem kostele. Vstupenka bude stát 350 Kč.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz