Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Dnešní svátek: sv. Bonifác

Archív ohlášek farnosti

Neděle 3. května 2020

Dnes je 4. neděle velikonoční.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme všem zúčastněným za pondělní Večer chval.

Oznamujeme:

V pátek jsme vstoupili do měsíce května, tradičně zasvěceného Panně Marii, proto jsme zařadili bezprostředně po bohoslužbách májové pobožnosti.

Připomínáme, že ještě celý následující týden mše v kostele nebudou, ale máte možnost v půlhodině po sedmé, osmé a sedmnácté hodině přijmout v kostele eucharistii.

Po delší době vyšlo další číslo Života farností. K rozebrání bude v kostele. Zároveň vás prosíme o pomoc při distribucí lidem, kteří si pro něj nebudou moci dojít sami. Uvnitř každého zpravodaje najdete malý dotazník - vytváříme novou databázi farníků a tak bychom právě touto cestou rádi získali nové či aktualizované údaje. Uplynulé měsíce nám ukázaly, že sice uvnitř farnosti máme síť vztahů, není však dostatečná a chybí nám kontakty zvláště na staré, osamocené, nemocné a lidi bez internetu.

Ve středu 6. 5. proběhne biskupská vizitace naší farnosti. Při té příležitosti bude biskup Antonín Basler sloužit v 8:00 mši svatou v kapli na Regině, kterou budeme přenášet přes internet.

Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje na svém webu každé ráno v 8:00 kratičké duchovní povzbuzení s názvem Mluv, Pane.

Jsou ještě volné intence na mše svaté. Zájemci, volejte nebo se zastavte na faře v úřední hodiny tj. v pondělí 8–11 h. a ve středu 14–17 h.

Pokud pomoc potřebujete:

Nacházíte-li se v náročných životních podmínkách, neváhejte se obrátit na oblastní Charitu, Nadační fond Credo nebo na faru.

Pokud pomoc nabízíte:

Vzhledem k tomu, že většina žen věnujících se úklidu kostela spadá do rizikové skupiny, prosíme další farníky o pomoc s úklidem a dezinfekcí kostela. Pro další informace kontaktujte farní kancelář.

Zapojit se můžete do pomoci skrze projekty Charity ČR, Papežských misijních děl a jiných subjektů. Nejjednodušším způsob pomoci ovšem zůstává všímavost a ohleduplnost vůči těm, které máte ve svém okolí.

Život farnosti v čase mimořádných opatření

Pro následujících 14 dnů, dneškem počínaje, nastávají v naší farnosti tyto změny:

  1. Přenosy bohoslužeb z Reginy budou pokračovat až do konce karantény
  2. Mše svaté se prozatím v kostele slavit nebudou. Výjimkou jsou pohřby.
  3. Několikrát denně bude v kostele rozdáváno svaté přijímání. Jednoduché pravidlo k zapamatování: 3x3 což znamená 3 půlhodiny, během nichž se 3x kněz s vámi pomodlí a podá eucharistii a to na začátku, uprostřed a na konci.

Všední dny:

Neděle: (stejné pravidlo 3x3)

S udílením eucharistie je nutné zachovat tato pravidla:

Nově platí možnost shromažďování 15 lidí v kostele. Proto je nutné se s ohledem na ostatní v kostele nezdržovat příliš dlouho. Stále je možnost individuální zpovědi na faře domluvené s příslušným knězem telefonicky.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz