Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a ne oběť."
Dnešní svátek: sv. Bonifác

Archív ohlášek farnosti

Neděle 26. dubna 2020

Dnes je 3. neděle velikonoční.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

V pondělí po mši svaté se na Regině uskuteční Večer chval uspořádaný studenty z RR49. Přenos můžete sledovat podobně jako mše svaté.

V pátek začíná měsíc květen zasvěcený Panně Marii. Na webu budeme zveřejňovat májová zamyšlení.

Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje každé ráno v 8:00 na svém webu kratičké duchovní povzbuzení s názvem Mluv, Pane.

Minule jsme mluvili o nejvíce vyloučené skupině v rámci farnosti, kterou jsou lidé bez internetu. Děkujeme za pomoc při shromažďování jejich adres. Příští neděli jim doručíme nové vydání Života farností. K tomu budeme potřebovat pomoc s distribucí. Dobrovolníci se mohou telefonicky hlásit na faře. Život farností bude za týden k rozebrání v kostele i pro ostatní farníky.

Jsou volné intence na mše svaté. Zájemci volejte nebo se zastavte na faře v úřední hodiny tj. v pondělí 8–11 h. a ve středu 14–17 h.

Prosba o pomoc:

Stále prosíme o: šití roušek, všímavost k potřebám druhých lidí, finanční dary.

Zapojit se můžete do pomoci skrze projekty Charity ČR, Papežských misijních děl a jiných subjektů.

Život farnosti v čase mimořádných opatření

Pro následujících 14 dnů, dneškem počínaje, nastávají v naší farnosti tyto změny:

  1. Přenosy bohoslužeb z Reginy budou pokračovat až do konce karantény
  2. Mše svaté se prozatím v kostele slavit nebudou. Výjimkou jsou pohřby.
  3. Několikrát denně bude v kostele rozdáváno svaté přijímání. Jednoduché pravidlo k zapamatování: 3x3 což znamená 3 půlhodiny, během nichž se 3x kněz s vámi pomodlí a podá eucharistii a to na začátku, uprostřed a na konci.

Všední dny:

Neděle: (stejné pravidlo 3x3)

S udílením eucharistie je nutné zachovat tato pravidla:

Nově platí možnost shromažďování 15 lidí v kostele. Proto je nutné se s ohledem na ostatní v kostele nezdržovat příliš dlouho. Stále je možnost individuální zpovědi na faře domluvené s příslušným knězem telefonicky.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz