Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

Archív ohlášek farnosti

Neděle 8. března 2020

Dnes je 2. neděle postní.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme za vaši štědrost při sbírce minulou neděli. Na pomoc Sekci pro mládež s vydáním dokumentu Christus vivit odesíláme 30% tzn. 13 000 Kč.

Oznamujeme:

Z dnešní sbírky budeme 30 % odesílat na pomoc Studentského Velehradu. Příští neděli podpoříme veřejnou sbírku pro Církevní základní a mateřskou školu ve Zlíně.

V sobotu odpoledne se v našem kostele uskuteční Setkání modlitebních společenství, které je otevřené pro všechny farníky a je možné jej brát jako farní duchovní obnovu. V rámci odpoledního programu začínajícího ve 13:00 budou dvě přednášky o Úctě a chvále vedené Janou a Máriou Strežovými a doprovázené společenstvím Zlínské chvály. V rámci programu bude i příležitost ke svátosti smíření, k prožití mše svaté a večeru chval. Během odpoledne je zajištěno pohoštění a hlídání dětí. Bližší informace naleznete na plakátku a v Životě farností.

V rámci našeho života s Božím slovem máme možnost o svých zkušenostech, pochybnostech či otázkách společně mluvit. Dnes, jako i minulou a každou následující postní neděli, nabízíme prostor k takovéto debatě v Klubu pod kánoí od 16:00 do 17:00. Nazvali jsme ji Efatha (otevři se), protože právě o otevřenost vůči Bohu i druhým lidem nám jde.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz