Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!"
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

Archív ohlášek farnosti

Neděle 23. února 2020

Dnes je 7. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme za vaši účast při bohoslužbě vedené P. Krenickým, i za vaše finanční dary na jeho misijní činnost na Ukrajině.

Oznamujeme:

Středa v následujícím týdnu je Popeleční - začíná doba postní. Slavena bude navíc i mše v 17:00.  Popelec se bude udílet při každé z nich.

V úterý zve Klub maminek na besedu s porodní asistentkou Evou Svačinovou – tématem bude těhotenství, porod a péče o dítě a matku po něm.

V úterý 25. února se bude v kostele Panny Marie na Svazích konat večer chval. Začátek ve 20:00.

Vzadu v kostele si můžete vyzvednout postní pokladničky Charity.

Poměrně často přicházejí do naši farnosti požadavky o finanční pomoc. Pastorační rada proto na svém posledním zasedání odsouhlasila odvod 30 % z každé nedělní postní sbírky na specifické účely. Více v Životě farností. Příští neděli budeme pomáhat Sekci pro mládež s pokrytím nákladů při vzniku audionahrávky papežského dokumentu Christus vivit.

Aktivity pro letošní postní dobu naleznete v posledním čísle Života farností. Tentokrát jsou zaměřeny na život s Božím slovem. Přijměte tímto pozvání k obrácení a to nejen od něčeho, ale především k něčemu nebo Někomu.

V sobotu 29. 2. nebude v nemocnici mše svatá z důvodu stavebních úprav místnosti, kde se mše svaté slouží.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz