Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme."
Dnešní svátek: sv. Roman

Archív ohlášek farnosti

Neděle 19. ledna 2020

Dnes je 2. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Včera naši farnost navštívil otec arcibiskup, slavil mši svatou a byl přítomen následné debatě. Díky všem, kdo program připravili i těm, kteří se jej zúčastnili.

Oznamujeme:

V uplynulém týdnu se setkala pastorační rada. Na programu bylo hodnocení adventu a vánoční doby. Celý školní rok se však věnujeme i pastoračnímu plánování, tzn. hledání dlouhodobých vizí pro farnost. Setkání měla i ekonomická rada. Zúčastnili se jej i architekti Říční, se kterými dlouhodobě probíhá debata o úpravě interiéru kostela. Více informací bude zveřejněno v Životě farností.

Ekumenická bohoslužba, na kterou jste srdečně zváni, proběhne v našem kostele dnes v neděli 19. ledna v 16:00.

Modlitby matek zvou na Triduum. Ve dnech 24.–26. 1. proběhne v kostele na Jižních Svazích.

V pátek se v Malenovicích setká děkanátní společenství mládeže.

Svatý otec zavedl nový svátek: Neděle Božího slova. Poprvé jej budeme slavit příští neděli. Při té příležitosti vás žádáme, abyste si na bohoslužbu vzali své vlastní bible. Při každé bohoslužbě si budeme vyprošovat zvláštní požehnání pro život s Božím slovem.

V neděli 26. 1.  v 17:00 zveme zájemce o fotografování na fotoworkshop s názvem „Jak fotit v kostele“. Program povedu lidé ze spolku Člověk a víra.

Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let začnou 6. února. Více informací najdete na plakátku v předsíni kostela.

"Nadační fond Credo a Centrum pro rodinu Zlín zvou manžele na oblíbený kurz Manželské večery, který začne 9. února. Jde o příležitost k prohloubení vztahu a ke zlepšení komunikace v manželství. Hlídání dětí je zajištěno. Více informací najdete v Životě farností, nebo na stránkách www.credonf.cz."


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz