Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mne."
Dnešní svátek: sv. Roman

Archív ohlášek farnosti

Neděle 12. ledna 2020

Dnes je Svátek křtu Páně.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme všem, kteří se minulý týden zúčastnili ekumenických modliteb v rámci Aliančního týdne.

Oznamujeme:

Charita Zlín zve všechny koledníky v sobotu 18. ledna od 11:00 na Tříkrálové bruslení na stadion Luďka Čajky ve Zlíně. Vstupenkou je placka „Jsem King“, kterou koledníci obdrželi od vedoucích.

Zítra v pondělí je mše pro maminky s dětmi v 10:00 na Regině.

Ve čtvrtek je mše svatá i na Kudlově a to v 17:00.

Ve čtvrtek 16. ledna bude v 19:30 na faře setkání pastorační rady. Pokud máte nějaké pastorační podněty, směřujte je na své zástupce.

V rámci stého výročí od narození Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre, bude v sobotu 18. ledna v 9:30 slavena v našem kostele mše svatá otcem arcibiskupem Janem. Po ní jste zváni do klubu Pod Kánoí k debatě s názvem: Jak Chiara Lubichová ovlivnila váš život?

Tentýž den v sobotu se uskuteční v kostele v Otrokovicích Setkání modlitebních společenství (SMS). Začátek je ve 13:00.

Sobotní památkou Panny Marie vstupujeme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba, na kterou jste srdečně zváni, proběhne v našem kostele v neděli 19. ledna v 16:00.

Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let začnou 6. února. Více informací najdete na plakátku v předsíni kostela.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz