Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho, všechny národy."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Archív ohlášek farnosti

Neděle 29. prosince 2019

Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy letošních vánočních svátků.

Oznamujeme:

Do 2. ledna, bude farní kancelář uzavřena.

V úterý 31. 12. bude mše svatá na poděkování za uplynulý rok 2019, a to již v 17:00. V 18:30 mše svatá nebude.

Příští sobotu bude v naší farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Zveme farníky k zapojení se do této charitativní aktivity. Je to jedinečná příležitost, jak se stát misionářem Zlína srozumitelnou a přijatelnou formou. Bližší informace naleznete v Životě farností. Den před akcí, v pátek 3. ledna, zveme koledníky na faru, kde si budou moci od 15:00 do 18:00 vyrobit koruny.

Škola modlitby bude pokračovat pravidelnými setkáními až 8. a 9. ledna.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz