Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má."
Dnešní svátek: sv. Nikefor

Archív ohlášek farnosti

Neděle 27. října 2019

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Veliké díky patří všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle. Vaše nasazení a štědrost vyneslo ve prospěch misií víc jak 270 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

Oznamujeme:

Ve čtvrtek bude mše svatá na Kudlově. Tentokrát mimořádně v 17:00.

V pátek 1. 11. bude oproti standardnímu pořádku bohoslužeb slavena navíc jedna mše svatá a to v 17:00.

V neděli 3. 11. vás zveme k modlitbě za zemřelé na zdejší hřbitovy. Pobožnosti proběhnou: na Lesním hřbitově, v Jaroslavicích a Loukách a to ve stejný čas 15:00.

Připomínáme, že je v tyto dny (1.–8. 11.) možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po splnění těchto podmínek:

Nezapomínejme v rámci svých modliteb na misie. Tento týden myslíme na Evropu.

V neděli 17. 11. budeme ve spodní i horní farnosti při „desáté“ děkovat za 30 let znovu nabyté svobody s prosbou o umění ji dobře využít.

Za 14 dnů v neděli 10. 11. jsme zváni na sedmý ročník přehlídky dětských a mládežnických schol a sborů s názvem „Jsme děti Tvé“. Přehlídka se bude konat v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně od 16:00. Hostem přehlídky bude známá kapela OBOROH, vystoupí od 17:30. Více informací naleznete v Životě farností a na plakátech.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz