Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce."
Dnešní svátek: Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Archív ohlášek farnosti

Neděle 4. srpna 2019

Dnes je 18. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

Ve čtvrtek 8. srpna bude v naší farnosti adorační den. Příležitost k tiché adoraci bude po celý den, po ranní mši svaté až do večerní mše. Od 17:45 bude společná adorace moderovaná knězem. Rodiny, jednotlivce i zástupce společenství prosíme, aby se zapsali k modlitební stráži do seznamu v kostele u obětních darů.

Rodiče dětí, které jdou letos do první třídy nebo v naší farnosti nechodily v loňském školním roce do náboženství, si mohou vyzvednout v sakristii přihlášky do náboženství pro školní rok 2019/2020. Přihlášky jsou ke stažení také na webu farnosti. Vyplněné je přineste co nejdříve na faru.  Bližší informace k rozvrhům a výuce budou vyvěšeny v kostele i na webových stránkách od 20. srpna. Prosíme rodiče, kteří by už nechtěli posílat své děti do hodin náboženství, aby je osobně odhlásili P. Kamilovi.

Zveme k účasti na nočním modlitebním procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a nenarozeného života, které se uskuteční v noci z 23. na 24. 8. 2019. Program bude zahájen v 21. 30 v kostele Sv. Ducha ve St. Městě, odkud po promluvách vyjde procesí na Velehrad. Mši svatou v bazilice na Velehradě bude celebrovat P. Marián Kuffa. Bližší informace k programu naleznete na plakátcích v kostele. V případě zájmu (min. 30 lidí) bude ze Zlína vypraven autobus, doprava bude zdarma. Zájemci se mohou zapsat v prodejně Veni do 16. 8.

Modleme se:

Prosíme o modlitby za děti i vedoucí na farním táboře v Kelči.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz