Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží.."
Dnešní svátek: Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Archív ohlášek farnosti

Neděle 14. července 2019

Dnes je 15. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

Po každé nedělní dopolední bohoslužbě bude P. Ondřej udělovat novokněžské požehnání. Prosím, přistupujte po rodinách a po skupinách nejméně čtyř lidí.

Ve čtvrtek bude večerní mše sv. i na Kudlově, a to v 18:55 hod.

Následující neděli jsme zváni na poutní bohoslužbu do Jaroslavic. Začátek před tamější kaplí bude v 10 hod.

Modleme se:

Vzpomeňme v tyto dny na děti a mladé lidi na táborech a různých prázdninových akcích, ale také na ty, kteří je pořádají.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz