Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší."
Dnešní svátek: sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové

Archív ohlášek farnosti

Neděle 3. února 2019

Dnes je 4. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu slavíme:

Děkujeme:

Děkujeme našim ministrantům za reprezentaci při florbalovém turnaji ve Velkém Ořechově a blahopřejeme ke třetímu místu.

Připomínáme:

V pondělí je na Regině v 10:00 mše pro maminky s malými dětmi

V úterý se  v 18:30 promítá na Regině film Krajina stínů

V sobotu 9. února bude při mši svaté v 8:00 hromadné udělování svátosti pomazání nemocných. Zájemce prosíme o zapsání v sakristii.

Připomínáme, že je stále ještě možné přihlašovat se na farní pouť do Francie. Všechny přihlášené chceme poprosit, aby v nejbližších dnech uhradili ve farní kanceláři zálohu 7 000 Kč.

Oznamujeme:

U příležitosti XXVII. Světového dne nemocných bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, sloužit mši svatou za pacienty, jejich blízké a zdravotníky v Baťově nemocnici ve Zlíně. Přijměte pozvání k tomuto setkání v úterý 5. 2. 2019 v 15:30 ve výukovém sále Centra klinické gerontologie (suterén budovy 48).

Církevní mateřská škola ve Zlíně přijme do školky učitelku na plný úvazek. Nástup možný ihned. Bližší informace v CZŠ.

Rádi bychom v naší farnosti v rámci Týdne manželství, který bude probíhat v týdnu od 11. do 17. února, uspořádali v Klubu Pod Kánoí Výstavu svatebních fotografií manželských párů naší farnosti. Proto prosíme manžele, aby nám na faru přinesli svoji svatební fotografii, na kterou zezadu napíší svá jména a datum svatby. Informace k týdnu manželství ve farnosti najdete i v dnešním zpravodaji. Předem moc děkujeme všem, kdo se do výstavy zapojí, mohou vyhrát romantickou večeři pro dva.

Prosíme o modlitbu:

Za otce Josefa Mikuláška, který v následujících dnech odchází na nové působiště do farnosti Šternberk.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz