Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte."
Dnešní svátek: sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové

Archív ohlášek farnosti

Neděle 20. ledna 2019

Dnes je 2. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu slavíme:

Zveme farníky v 16:00 na ekumenickou bohoslužbu, která nese motto „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20) Ekumenické bohoslužby se budou účastnit všichni představitelé křesťanských církví, které působí v našem městě. Srdečně zvu ke společnému prožití této ekumenické bohoslužby také vás.

Dnes se uskuteční na faře setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání. Začátek je v 17:00.

V pondělí 21. ledna bude v 10:00 mše svatá pro maminky s malými dětmi v kapli na Regině.

Ve  čtvrtek dopoledne od 8:30 bude náboženství pro dospělé s o. Janem.

O víkendu se mladší skupina biřmovanců zúčastní formačního setkání v Rajnochovicích. Mysleme na ně a jejich přípravu ve svých modlitbách.

O modlitbu prosíme i za účastníky Celosvětového setkání mládeže v Panamě.

Společenství Modlitby matek srdečně zvou všechny maminky a babičky na tradiční Hromniční pouť matek do Šternberku, která se uskuteční 2. února. Ze Zlína pojedou autobusy, je třeba se předem přihlásit v prodejně Veni a zaplatit dopravu. Bližší informace najdete na plakátku ve vývěsce kostela.

Společenství rodičů a přátel CZŠ Zlín srdečně zve všechny rodiče, absolventy a všechny přátele, na ples, který se koná v sobotu 26. ledna od 19:00 v sále Interhotelu Moskva. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina Quatro, těšit se můžete na zajímavou tombolu a vystoupení žáků školy. Vstupenky v ceně 250 Kč si můžete zakoupit na sekretariátu školy nebo na místě.Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz