Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Bděte a modlete se v každé době."
Dnešní svátek: sv. Jan Křtitel de Rossi

Archív ohlášek farnosti

Neděle 23. prosince 2018

Dnes slavíme čtvrtou neděli adventní.

Zítra na Štědrý den budou ráno poslední roráty, tentokrát už bez snídaně. Děkujeme tímto všem, kteří se zapojili jakýmkoli způsobem do prožívání letošního adventu.

Na Štědrý den odpoledne v 15:00 bude vánoční mše svatá pro rodiče s dětmi. Po mši svaté budete mít možnost odnést si domů Betlémské světlo (svíčky s sebou). Ve 23:59 bude půlnoční mše svatá za doprovodu scholy.

V úterý 25. 12. - slavnost Narození Páně. Bude nedělní pořad bohoslužeb, při mši svaté v 10:00 zpívá místní chrámový sbor.

Ve středu 26. prosince je svátek sv. Štěpána a bude také nedělní pořad bohoslužeb. V 16:00 zveme na tradiční Živý Betlém. Program se uskuteční opět před kostelem. Po skončení programu bude pak v kostele příležitost k modlitbě u Jesliček nebo k rozjímání se Svatou rodinou. Kolem kostela budou opět stánky s teplými nápoji a drobným občerstvením. Je to pro nás velká příležitost pozvat své sousedy, přátele a spolupracovníky. Jistě  je to také jeden ze způsobů, jak jim pomoct na cestě k Bohu. Za vaše modlitby děkujeme a prosíme o vánoční cukroví, či jakoukoliv pomoc.

Ve čtvrtek 27. 12. se v 16:00 uskuteční vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Dvořák. V programu zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

V pátek bude v kostele varhanní koncert Ludvíka Šuranského. Koncert začne v 19:30.

Příští neděli je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při každé mši svaté bude obnova manželských slibů.

Ve vánoční době nebude v neděli večer pravidelný výstav NSO.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz