Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle."
Dnešní svátek: sv. Marina

Archív ohlášek farnosti

Neděle 16. září 2018

Dnes slavíme 24. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu slavíme:

Výuka náboženství začne v pondělí 17. 9. podle rozvrhu zveřejněném na vývěsce a webových stránkách farnosti.

První setkání biřmovanců se uskuteční 21. 9. v 19:30 v Klubu pod kánoí.

Ti, kdo uvěřili v Boha a touží být pokřtěni, mají možnost se přihlásit do 23. září k přípravě na křest.

Zveme rodiče dětí, které navštěvují náboženství na prvním stupni, k Setkání s rodiči. Proběhne v neděli 23. 9. v 17:00 na faře. Náplní bude vzájemné poznání, informovanost o chystaných projektech, povzbuzení a hledání dalších cest spolupráce při formaci dětí ve farnosti.

V pátek 21. 9. zahajuje své pravidelné zkoušky na letošní Vánoce chrámový sbor. Zkoušky budou probíhat na faře po pátečních večerních mších svatých. Zveme i nové zpěváky.

Příští neděli 23. 9. jsme zváni na šestý ročník přehlídky dětských schol a sborů „Jsme děti Tvé.“ Přehlídka se bude konat na pódiu před kostelem na Jižních Svazích od 15:00. Hostem bude kapela Soumrak. Více informací v Životě farností a na plakátech.

Upozorňujeme na akce ohlašované na vývěsce: Setkávání nad Písmem, Pouť mužů na Svatý Antonínek u Blatnice, Multigenerační odpoledne Barvy podzimu pořádané Charitou, Nově vznikající děkanátní modlitební společenství mládeže a jiné zajímavosti.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz