Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem."
Dnešní svátek: Svátek sv. Marie Magdalény

Archív ohlášek farnosti

Neděle 17. června 2018

Slavíme 11. neděli v mezidobí.

Dnes je Den otců. V pondělí v 18:30 bude mše svatá za všechny tatínky, po ní jsou zváni na faru na malé setkání s občerstvením a vzájemným pokecáním. Prosíme manželky, aby tento večer uvolnily své muže z rodičovských povinností.

V tomto týdnu slavíme:

Ve čtvrtek v 18:55 bude mše svatá v kapli na Kudlově.

Přihlášky do náboženství pro děti, které do něj ještě nechodily, si můžete vyzvednout v sakristii kostela, na faře, nebo si je stáhnout z farního webu. Vyplněné je pak doneste do kostela nebo na faru, pokud možno do konce července. Termín výuky zveřejníme v srpnovém čísle Života farností a od 20. srpna bude na nástěnce v kostele. Předpokládáme, že všechny děti, které dosud chodily do náboženství, budou automaticky pokračovat ve výuce náboženství až do 9. třídy. Stačí tedy jedna přihláška pro celou školní dobu. Pokud vaše dítě z nějakých vážných důvodů nebude moci chodit příští školní rok do náboženství, prosíme, abyste nám to písemně sdělili nejpozději do konce července, abychom měli jasno, jak rozdělit jednotlivé skupinky dětí do náboženství. Více v ŽF.

Příští neděle je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Při mši sv. v 8:30 a v 11:30 se rozloučíme s otcem Michalem Zahálkou, který po dvouleté kaplanské službě odchází do Šumperka. Na jeho místo přijde P. Josef Mikulášek.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz