Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova."
Dnešní svátek: sv. Petr Damiani

Archív ohlášek farnosti

Neděle 27. května 2018

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice.

V tomto týdnu slavíme:

Ve čtvrtek slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Doporučený svátek, mše svaté budou v 6:30, v 17:00 a v 18:30. Po celý den bude v našem kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Měli bychom si najít čas na osobní klanění i naslouchání Pánu. Bylo by také dobré přijít po rodinách, nebo i se svým společenstvím, ve kterém se pravidelně setkáváte, a v tichu se společně klanět Pánu. Po mši svaté, která začne v 17:00, bude i příležitost ke společné adoraci dětí, manželů, rodičů i ostatních dospělých. Menší děti ať si přinesou květiny a malé zvonečky. Na závěr bude požehnáno městu Zlínu a všem jeho obyvatelům. Na tuto adoraci jsou zváni i ti, kteří přijdou na mši svatou až v 18:30. Letos nemůžeme tuto událost slavit venku, protože park je obsazený.

V sobotu ve 14:45 začíná ve Štípě mše svatá, při které chceme zasvětit naší farnost Panně Marii. Všichni jste zváni k této veliké události. Více podrobnosti i ohledně dopravy v ŽF.

Příští neděle je devátá v mezidobí. Zvláště pro ty, kteří nemohli přijet v sobotu do Štípy, bude po každé mši svaté příležitost k onomu zasvěcení


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz