Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme."
Dnešní svátek: sv. Petr Damiani

Archív ohlášek farnosti

Neděle 5. května 2018

Slavíme 6. neděli velikonoční.

V tomto týdnu slavíme:

Májové pobožnosti v našem kostele jsou: každý den po ranní mši sv. a před večerní mši sv. v 18 hod. V neděli bude májová v 17 hod. Rozpis májových v okolních kaplích najdete v životě farností a na nástěnce v kostele.

V květnu začneme přípravu na biřmování. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu. Přihlašujte se prosím do 13. května. Také nabízíme přípravu těm, kteří již dříve svátost biřmování přijali, ale až nyní si uvědomují, že v té době nebyli duchovně zralí, můžete si také vzít přihlášku.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz