Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Přijímejte jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě Boží."
Dnešní svátek: sv. Rufus a Zosim

Archív ohlášek farnosti

Neděle 10. prosince 2017

Dnes je 2. neděle adventní.

Tento týden si připomínáme:

Studentská organizace RR49 zve zvláště všechny mladé, ale i ostatní zájemce, na pondělní studentskou mši v 18:30 a následný diskuzní večer na téma „5. přikázání“, který povede teolog Dominik Opatrný z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Roráty se u nás konají od pondělí do pátku při ranní mši svaté. Děti s doprovodem jsou pak zváni na faru na snídani.

V úterý 12. prosince bude v našem kostele v 10:00 mše svatá, kterou bude celebrovat nový pomocný biskup Mons. Josef Nuzík. Srdečně zvou zástupci Společenství vdov a vdovců.

V sobotu 16. prosince bude v 15:00 zde v kostele mše svatá za rodiče a jejich děti, které zemřely příliš brzy. Nemyslíme jen v tomto roce, ale i dříve nebo v jiných farnostech. Při této mši svaté můžete za své dítě přinášet v obětním průvodu hořící svíčku či kalíšek, případně i fotografii dítěte. Vše položíte na obětní stůl. Po mši svaté jste zváni do klubu Pod kánoí na společné setkání při malém občerstvení.

V sobotu bude při večerní mši svaté zpívat hudební skupina GOOD WORK (dříve Paprsky). V 19:30 se pak uskuteční jejich koncert.

Prodejna Veni bude příští neděli 17. 12. otevřena, a to od 8:00 do 11:20, poté od 12:30 do 13:00.

Na nástěnce vzadu v kostele jsou napsány prosby, které máme k vám farníkům ohledně Živého Betléma, který bude konat v úterý 26. 12.

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi bude od příštího pondělí 19. 12., dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00, a to až do pátku 23. 12.

Stále prosíme o pomoc s přípravou dárečků pro ty, kteří navštíví Živý Betlém na svátek svatého Štěpána. Je zapotřebí vyrobit alespoň 300 ks papírových vánočních andílků. Šablony pro jejich výrobu jsou připraveny v sakristii a ve farní kanceláři. Nejedná se o nic složitého, zvládnou to i děti. Doma je můžete vystřihnout a dovnitř napsat své přání nebo citát z Bible. Bude to váš osobní dárek pro člověka, kterého sice neznáte, ale pokud toto přání spojité s modlitbou, může skrze vás Pán činit velké věci. Hotové andílky noste prosím do farní kanceláře nebo do sakristie. Učiňte tak co nejdříve, abychom věděli, kolik jich musíme ještě dotvořit; nejpozději pak do pátku 22. prosince. Kromě toho také uvítáme vánoční perníčky a další cukroví pro všechny příchozí - perníčky a další vánoční cukroví noste rovněž buď na faru, nebo do sakristie, a to nejpozději do pondělí 25. prosince. Ať vám za vaše snažení Bůh žehná.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz