Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal."
Dnešní svátek: sv. Rufus a Zosim

Archív ohlášek farnosti

Neděle 8. října 2017

Slavíme 27. neděli v mezidobí

Dnes v 16:30 hod. bude na faře krátké setkání všech, kteří se zapsali do diecézního společenství tzv. Eucharistická hodina. Pak se přesuneme do kostela na půlhodinovou společnou adoraci.

Toto úterý 10. října v 18 hod. se uskuteční setkání lektorů v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Filmový apoštolát na Regině srdečně zve v úterý 10. října na projekci filmu Válečný kabinet, který pojednává o upřímném vztahu mezi člověkem a Bohem a o síle modlitby. Po filmu následuje beseda.

Zájemce o bližší seznámení se Starým Zákonem zveme do náboženství pro dospělé. Setkání jsou pravidelně ve středu jednou za čtrnáct dní, nejbližší je tuto středu 11. října v 17 hod. na faře v Klubu Pod Kánoí. Knihami Starého Zákona nás bude provázet otec Jan Berka.

V pátek 13. října v 18 hod. zveme všechny děti i s rodinami ke společné modlitbě růžence v našem kostele.

Chceme povzbudit jednotlivce, rodiny a společenství k vedení modlitby růžence v měsíci říjnu. Růženec se společně modlíme před každou mší svatou. Prosíme, zapište se do seznamu v sakristii.

Církevní základní škola ve Zlíně hledá zájemce o pozici asistenta pedagoga pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na I. stupni. Podmínkou je pedagogické vzdělání. Kontakt na CZŠ je vzadu na nástěnce nebo na internetu. (tel. 577 011 686, email: czs@czszlin.cz)

Vyšlo nové číslo křesťanského časopisu pro děti Nezbeda. Doporučujeme zvláště pro děti ve školním věku, je dobrou příležitostí, jak povzbudit děti ke čtení. V číslech, která jsou označena nálepkou v rohu dole, naleznete vložku „Cvrček“ pro nejmladší školáky i pro předškolní děti. Je možné zakoupit v sakristii, nebo ve stánku vzadu v kostele nebo nejlépe využít předplatného.

Výzvu České biskupské konference k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si můžete přečíst zde.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz