Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci."
Dnešní svátek: sv. Marina

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 16. června 2019

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

I v dalším týdnu pokračuje možnost nechat si zapsat ve farní kanceláři intence na další čtvrtletí.

Srdečně vás zveme na oslavu Dne otců, která se uskuteční dnes 16. 6. od 17:00 na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích.

Čtvrteční slavnost se přesouvá na neděli, přesto bude ve čtvrtek odpoledne navíc mše svatá i v 17:00.

Příští neděli 23. června budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně slavnostní mší svatou v parku Komenského v 10:00. Po skončení mše svaté půjdeme společně průvodem do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde bude krátká adorace. Program v parku začne již v 9:30 modlitbou chval. Budou zajištěna místa k sezení především pro starší a nemocné osoby a maminky s menšími dětmi. Pokud můžete, vybavte se raději skládacími židličkami, doporučujeme vzít si také pokrývku hlavy a vodu. Rodiče dětí, které byly letos u prvního svatého přijímání u nás nebo na JS a chtějí, aby děti šly v průvodu společně prosíme, abyste své děti zapsali do seznamu v sakristii. Ostatní děti, které se budou chtít účastnit průvodu, mohou přijít ve slavnostních bílých šatech v 9:15 do parku k houpačkám. Jedná se o naši společnou slavnost, zveme vás tedy k účasti, ať se můžeme společně modlit a přimlouvat za naše blízké i vzdálené obyvatele našeho města. Připomínáme, že v tento den nebude v našem kostele žádná dopolední mše svatá, pouze večerní v 18.30.

Prosíme o modlitbu:

Vyprošujme si prosím požehnání pro Slavnost Těla a Krve Páně. Prožijeme ji příští neděli 23. 6. v 10:00 v parku Komenského.

ohlasky Ohlášky: neděle 9. 6. 2019

ohlasky Ohlášky: neděle 2. 6. 2019

ohlasky Ohlášky: neděle 26. 5. 2019


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz