Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Tady jsem, abych plnil tvou vůli."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 2. srpna 2020

Dnes je 18. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

Na základě nařízení vlády je nutné užívání roušek při organizovaných akcích ve vnitřních prostorách s účastí nad 100 lidí, což jsou i bohoslužby. Žádáme proto farníky, aby toto nařízení vzali v úvahu při účasti na nedělních bohoslužbách.

Dnes začíná farní pobytový tábor na faře v Bratřejově, zítra začne příměstský tábor na faře. Prosíme, provázejme děti i vedoucí modlitbami.

Příští sobotu 8. srpna je adorační den farnosti. Po celý den bude adorace v kostele, prosíme společenství i rodiny, aby se v sakristii zapsali k modlitební stráži.

Římskokatolická farnost Lukov zve na Evangelizační dny v termínu 14. a 15. srpna. Na programu budou přednášky na téma svátost smíření, mše svatá a adorace. Bližší informace k programu na plakátku ve vývěsce.

Zveme Vás k modlitbě Novény k Panně Marii ve dnech před požehnáním Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Novéna začne ve čtvrtek 6. srpna na svátek Proměnění Páně. Vytištěnou ji najdete vzadu v kostele na stolku a u obětních darů.

Komunita Cenacolo nabízí rodičům jakkoli závislých dětí tzv. Rodičovský klub. Začíná v pátek 14. srpna. Bližší informace naleznete v Životě farností a na webu farnosti.

Nadační fond Credo zve na workshop o Božím slově. Uskuteční se v sobotu 29. srpna v sále budovy Regina. Program povede Martina Pavlíková z Arcibiskupství olomouckého, která je odbornicí na kulturu mluveného slova. Zváni jsou lektoři, kteří již Boží slovo čtou, ale také zájemci, kteří tuto touhu mají v srdci. Bližší informace a přihlášku naleznete na webu nadačního fondu Credo.

Šotek v ŽF: v posledním čísle Života farnosti je chybně uvedeno datum poutní mše na Pasekách, která proběhne v neděli 16. srpna v 9:30.

ohlasky Ohlášky: neděle 26. 7. 2020

ohlasky Ohlášky: neděle 19. 7. 2020

ohlasky Ohlášky: neděle 12. 7. 2020


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz