Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé"
Dnešní svátek: sv. Maxmilián Kolbe

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 5. srpna 2018

Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu slavíme:

Ve středu 8. srpna bude v naší farnosti Adorační den. Po ranní mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci až do večerní mše. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali do rozpisu hlídání kostela. Rozpis po půl hodinách najdete v sakristii.

ohlasky Ohlášky: neděle 22. 7. 2018

ohlasky Ohlášky: neděle 8. 7. 2018

ohlasky Ohlášky: neděle 1. 7. 2018


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz