Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte."
Dnešní svátek: sv. Bernard

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 20. srpna 2017

Slavíme 20. neděli v mezidobí

Tento týden si připomínáme:

Ve čtvrtek v 19 hod. bude mše svatá na Kudlově.

Příští sobotu, tj. 2. září, bude setkání akolytů – všech, kteří v kostele podávají svaté přijímání nebo nosí Eucharistii nemocným. Po ranní mši svaté zveme všechny akolyty na snídani a pak v 8 hod. začne v klubu Pod Kánoí vlastní setkání.

V sobotu 23. září v 8 hod. začíná v klášterní budově Regína kurz pastoračních pomocníků.


Výzva rodičům nových prvňáků

Milí rodiče, nabízíme vám možnost přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Přihlásit můžete své dítě i tehdy, pokud nebylo ještě pokřtěno. Přihlášky, které dostanete v sakristii kostela, na faře nebo na farním webu, odevzdejte do konce srpna do kostela nebo na faru. Náboženství bude bývat v budově kláštera Regina vždy v úterý od 15:45 hod. První hodina bude v úterý 19. září, na které se setkáme i s rodiči, abychom si řekli vše důležité a potřebné pro celý školní rok.

Příprava na křest pro dospělé

Ve čtvrtek 7. září v 19:30 hod. začne příprava na křest pro dospělé. Ti, kteří ještě uvažují o přijetí křtu, ať se přihlásí co nejdříve na faře. Těšíme se na každého zájemce. Zároveň na toto první setkání zveme dospělé, kteří přijali křest letos o Velikonocích.

Nabízí se také příprava setkávání pro ty, kteří byli pokřtěni, ale po křtu nebyli dál vedeni ve víře a nikdo je ani nepřipravoval ke svatému přijímání. Anebo to bylo tak dávno či nedokonale, že si to chtějí jako dospělí zopakovat. Hlaste se co nejdříve osobně nebo telefonicky na faře nebo na adrese: fazlin-sfaj@ado.cz.

ohlasky Ohlášky: neděle 6. 8. 2017

ohlasky Ohlášky: neděle 30. 7. 2017

ohlasky Ohlášky: neděle 23. 7. 2017


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz