Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
Dnešní svátek: sv. Richarius

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 15. dubna 2018

Slavíme 3. neděli velikonoční.

Tento týden, zakončený nedělí Dobrého Pastýře je týden modliteb za duchovní povolání. Modleme se za mladé lidi, aby zaslechli Boží volání ke kněžství či k zasvěcenému životu.

V neděli 15. dubna v 16:00 vás zveme do velkého sálu ve druhém patře klášterní budovy Regina na pozoruhodnou besedu s Mons. Josefem Šupou, ThDr. (nar. 1937), který pochází z moravského Slovácka a nyní žije v Arizoně v USA. Prožil dobrodružný a téměř zázračný útěk přes hranice v roce 1957 spolu s nynějším emeritním brněnským biskupem Petrem Esterkou. Mimo jiné byl také dlouhá léta hlavní vojenský kaplan a plukovník armády Spojených států amerických. Otec Josef se těší na setkání a je připraven na vaše případné dotazy.

Mše svatá na Kudlově bude ve čtvrtek v 18:55.

V pátek 20. dubna od 16:30 zveme opět na faru maminky i tatínky malých dětí ke čtení nedělního evangelia a modlitbě. Pro děti je připravena malá katecheze - náboženství a pro nejmenší hlídání.

Ministrantská schůzka bude v sobotu 21. dubna v 8:00. Zveme i všechny nové zájemce o ministrování.

Zápis do Církevní mateřské školky bude probíhat od 16. dubna do 14. května elektronicky. Bližší informace jsou uvedeny na nástěnce a na webových stránkách školy.

Charita Zlín zve na poutní zájezd na Svatý Hostýn, který se uskuteční ve středu 25. dubna. Přihlašovat se můžete v prodejně Veni.

Příští neděli bude mše svatá v 8:30 zvláště pro skauty. Mši svatou bude celebrovat o. František Ponížil.

ohlasky Ohlášky: neděle 8. 4. 2018

ohlasky Ohlášky: neděle 25. 3. 2018

ohlasky Ohlášky: neděle 18. 3. 2018


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz